Gốm bát tràng có giá đắt trên thị trường

Tiều Thân Đông  vừa thẹn lại vừa giận, bịm môi cắn răng ra chiều khổ sở đau đớn nồi đất vô Thường Phiến Thiên  hoảng hốt vội nhảy vào tấn công Tiều Thân Đông  ráo riết để cứu nguy cho đồ đệ. Lý Mộn Ngọc vẫn ngổ ngáo, không biết là thầy vừa nồi đất cứu nguy cho mình, miệng vẫn cười nói, tiếp tục châm chọc đối phương: Sao mà hăng thế hả cô em? Nếu muốn nhận đàng này làm chồng thì phải nương tay nồi đất bát tràng xem thêm chút chớ!

Tiều Thân Đông  đánh không nổi Thường Phiến Thiên  lại cứ bị Lại Hương  chế nhạo mãi nên vừa xấu hổ, vừa hậm hực. Lại cứ đinh là Lại Hương  là chàng trai nên Tiều Thân Đông nồi đất bát tràng quá bực vì tại sao phải làm điều này .

Thấy Tiều Thân Đông  quyết tâm giết chết , Thường Phiến Thiên  hồn vía lên mây, liền chống thanh trường vũ khí xuống đất, tung mình cái đến sát sau lưng nữ nhân  dùng thế khác xô nhẹ nồi đất bát tràng bả vai nữ nhân  cái khiến cho Tiều Thân Đông  lùi lại sau đến năm sáu bước rồi nhảy đến trước mặt Tiều Thân Đông  nồi đất nói lớn:

Người bố của tôi muốn đến làng gốm sứ bát tràng

Người bố của tôi muốn đến làng gốm sứ bát tràng

Cô nương đừng làm giống thế! Sao lại gốm bát tràng liều mình?

Tiều Thân Đông  vừa buồn vừa giận, không ngăn nổi mấy giòng lệ. Vừa toan quay làng mua ngay gốm bát tràng  mình chạy đi thì Thường Phiến Thiên  chạy theo cản lại nói:

Cô nương chớ chạy! Ông có chuyện muốn nói sứ bát tràng cho cô nương nghe đây.

Tiều Thân Đông  giận lắm, hét lên:

– Ông còn muốn làm nhục gì ta thêm sứ bát tràng nữa đây?

Thường Phiến Thiên  quay lại nói với Lại Hương  rằng:

Con còn chờ gì sao không chịu tạ lỗi gốm bát tràng với cô nương?

Lại Hương  miện cười cốc sứ bát tràng bước cốc sứ bát tràng giá rẻ tới cúi đầu xin lỗi. Cơn giận chưa nguôi, Tiều Thân Đông  nhắm ngay giữa mặt Lại Hương  phóng quyền. Lại Hương  tránh khỏi, cười nói cốc sứ bát tràng giống trêu chọc: Xí hụt! Đánh trật rồi!

Dưới ánh trăng  Tiều Thân Đông  thấy quả nhiên đó là hình dung của dáng vẻ rất xinh . Nữ nhân  bất giác ngơ ngẩn giống nằm mộng, không biết phải giận hay là vui, cứ đứng trân trân ra mà chẳng nói được gì.

Thường Phiến Thiên  nói: Y thị là đệ tử của ông đó. Tính tình của cốc sứ bát tràng giá rẻ http://gomhailong.vn/coc-tach-su nó liếng thoắng nên làm những việc không phải với cô . Xin cô  vui lòng mà lượng thứ cho nhé!

Nói xong, Thường Phiến Thiên  lại vái Tiều Thân Đông  cái giống để chịu lỗi với nữ nhân  thay cho đệ tử. Tiều Thân Đông  lật đật tránh sang bên, không dám nhận lễ cốc sứ bát tràng của Thường Phiến Thiên .