Chi phí thiết kế của căn hộ Gold Tower

Chi phí thiết kế căn hộ Gold Tower tính theo định mức chi phí công bố tại quyết định này đã bao gồm 10% chi phí giám sát tác giả. Chi phí thiết kế được xác định
Như vậy, theo mình hiểu chi phí thiết kế bằng chi phí xây dựng trước thuế nhân với tỷ lệ theo định mức, còn chi phí giám sát tác giả bằng chi phí thiết kế vừa tính được nhân với 10%.

căn hộ Gold Tower cũng phân vân. từ trước giờ cú phang vội Ctk=Zxd x Nt và mình xem là trong đó đã bao gồm GSTG. Bạn nói mình nghĩ lại giả sử không tăng, không giảm thì k=1, khi đó thì quả thật như bạn nói rùi. Vậy mà từ nào đến giừa, bên kiểm toán còn thẻo bớt của mình trong cái khoản mình tính thiếu nữa chứ.
ngoài ra còn vấn đề này nữa, trong lúc đang lập dự toán thì mình chả hiểu lấy đâu ra cái chi phí xây dựng trước thuế trong dự toán công trình được duyệt được nhỉ. Bây giờ quản lý theo ND99, chi phí thực hiện hợp đồng do các bên thương thảo để đưa đến giá hợp lý thì cần chi cái dự toán được duyệt nhể. Nhờ lúc thương thảo hai bên ok 100Tr cho CP T.kế, khi duyệt dự toán phọt lên 200 thì sao nhể? và ngược lại.

Công thức trên chỉ áp dụng trong trường hợp căn hộ Gold Tower k < 1, có nghĩa là khi điều chỉnh giảm chi phí thiết kế, còn các trường hợp k =1 hoặc k>1 thì không áp dụng công thưc này
Tại sai trong trường hợp k<1 lại có thêm phần 10% GSTG?
Không phải vì k chưa tính tới giám sát tác giả  báo giá thiết kế theo kiểu báo giá QLDA ( lumsum), trong trường hợp này thì ko phụ thuộc vào giá trị DT cua đơn vị thiết kế lập vì đã thỏa thuận total rồi, khi đơn vị tư vấn thiết kế lầm xong việc, được nhiêm thu hồ sơ thì cứ thế mà thanh toán thôi.
2) Giá trị của chi phí thiết kế ban đầu ( khi ký hợp đồng ) được tạm tính băng cách K* Gxd hoặc K* Gxl ( tùy thỏa thuận ). Giá trị K ( hệ số tỷ lệ) này ko thay đổi. đến khi TVTK lập xong DT thiết kế và được chủ đầu tư phê duyệt cái DT đó thì sẽ lấy cái giá trị Gxd hoặc Gxl trong DT dc phê duyệt đó nhân với K để thanh toán thôi