vài điều về Dự án gold Tower

Cho Dự án gold Tower hỏi thêm 1 chút nha.
– Hồ sơ dự toán đã đóng dấu thẩm tra thì còn phải thẩm định nưa hay không.
– Phòng tài chính – kế hoạch và phòng công thương thì phòng nào được quyền thẩm định. Ở chỗ em thì 2 ông ( tài chính và công thương) đều thẩm định Như vậy có được không!
– Hồ sơ dự toán – thiết kế đã được đơn vị thẩm tra thẩm tra thì đơn vị đó đóng dấu thẩm tra của đơn vị đó vào. Chủ đầu tư căn cứ báo cáo kết thẩm tra của đơn vị tư vấn để để tổ chức thẩm định trình phê duyệt ( cái này quy định rất rõ trong thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 của Bộ Xây dựng ) Bạn chú ý nhé!
– Đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư, phòng Công thương được giao nhiệm vụ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật ( trong thông tư 02 và các quyết định phân cấp ủy quyền của tỉnh bạn) Công ty E là DN nhà nước, sử dụng vốn đầu tư phát triển và vốn vay NH thương mại đầu tư một dây chuyền thiết bị.
Dự án gold Tower xin hỏi là dự án đầu tư của dây truyền ấy ai là người ký quyết định đầu tư và các chi phí như thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán có tính vào trong dự án không. Dự án gold Tower nên trình bày rõ ràng để mọi người cùng thảo luận. Theo mình hiểu thì công ty bạn làm chủ đầu tư dự án mua sắm thiết bị, vậy người kí quyết định đầu tư là người đã giao nhiệm vụ đầu tư cho công ty bạn.
Các chi phí bạn nêu trên được hình thành khi thực hiện dự án, vậy thì phải đưa vào tính toán trong dự án rồi. Rõ ràng hơn thì các lệ phí này thuộc chi phí khác, trong tổng mức đầu tư.